Requisits

1.- Els projectes s'han d'orientar a la valorització i comercialització de nous serveis o productes que utilitzin tecnologies fotòniques.

2.- El TRL de la tecnologia se situarà preferentment en els estadis 4 a 6.

3.- No existeixen limitacions en quan al mercat al que s’adrecin els nous productes o serveis.

4.- Els projectes hauran de basar-se en coneixement ja protegit o susceptible de ser-ho.

5.- Els drets de propietat intel·lectual de la tecnologia objecte del Programa, no es podran transferir durant la participació en el Programa. A tal efecte, s’establiran acords abans d’iniciar el suport d’incubació.

6.- El líder del projecte ha de ser una persona amb estudis superiors.

7.- Durant el procés de validació del client (Customer Validation Process), la dedicació del líder del projecte ha de poder ser exclusiva.

8.- El líder de projecte no pot estar implicat en més d'un projecte al mateix temps.

9.- Idealment, l’empresa no ha d’estar legalment constituïda, tot i que no és un element desqualificant.

 

Suport a la incubació

Les idees seleccionades per a incorporar-se al Programa d’Incubació d’Empreses Fotòniques, rebran els següents beneficis:

1.- Incorporació al programa The Collider, implementat per mVenturesBCN, la incubadora d’empreses de la Mobile World Capital.

2.- Seran membres de ple dret del Clúster d’Òptica i Fotònica del Sud d’Europa (SECPhO) durant el període d’incubació.

3.- Assessorament en la cerca de finançament públic i privat.

4.- Accés a experts i instal·lacions científiques i tecnològiques de primer nivell.

 

Ubicació

La participació en el programa no estableix cap requisit en quan a la ubicació física de la seu de treball. No obstant, el suport d’incubació prestat per MWC es realitzarà des de les instal·lacions de mVenturesBCN a Barcelona, amb les que l’equip emprenedor mantindrà un contacte regular.

El Programa d’Incubació d’Empreses Fotòniques disposa d’espais de treball en el cas que l’equip emprenedor així ho sol·liciti en la memòria del projecte. Les condicions per a la ocupació d’aquests espais es concretaran de forma particular en cada cas.

 

Presentació de propostes

1.- Per poder presentar una proposta al programa, caldrà registrar-se a través de la web de la convocatòria (photonic-ventures.org)

2.- Les propostes de participació s’enviaran a través del formulari disponible per als usuaris registrats a la mateixa web.

 

Termini de presentació

El termini de presentació de propostes serà del 15 de maig al 31 de desembre de 2017.

 

Avaluació de propostes

Les propostes seran avaluades per un panell d’experts que podrà consultar-se la web de la convocatòria.

Les propostes s’avaluaran en un termini màxim de dos mesos comptats a partir de la data de presentació.

 

Criteris de selecció

Les propostes rebudes s’avaluaran en base a tres criteris:

1.- Tecnologia
Novetat, inventiva, originalitat, nivell de desenvolupament (TRL), estat de la IP, etc.

2.- Equip
Idoneïtat de l’equip per a dur a terme les activitats proposades, el compromís amb el projecte, habilitats, experiència prèvia, etc.

3.- Oportunitat
Originalitat de la proposta de negoci, escalabilitat, mercat al que s’adreça, necessitat o problema que resol, temps d’arribada al mercat, impacte en el progrés social, etc.

 

Documentació a presentar

1.- Objectius que l’equip emprenedor espera assolir com a resultat de la seva participació en el programa.

2.- En cas d’existir, patent o sol·licitud de model d'utilitat, juntament amb aquella informació relacionada amb la IP que es consideri rellevant.

3.- Documents de suport que ajudin a contextualitzar la proposta: Estudis de mercat, identificació de la competència, etc.

4.- Informació sobre prototips o demostradors existents.

5.- Proposta de pla d’actuacions i elements necessaris per dur-les a terme.

6.- CV del líder del Projecte i dels membres de l’equip.

 

Idioma

La documentació es pot presentar en català, castellà o anglès